1 شرح دعای چهل و چهار صحییفه سجادیه - علامه مصباح یزدی    
2 شرح صحيفه سجاديه‏(عليه السلام)    
3 نگرشي به کتاب صحيفه سجاديه    
4 توضيح دعاي چهل و دوم صحيفه سجاديه    
5 آشنايي با صحيفه سجاديه    
6 چهل داستان و چهل حديث از امام زين العابدين    
7 چهل حديث سيره امام سجاد    
8 اسناد و مشايخ راويان «صحيفه‏ ي کامله»    
9 سبک شناسي صحيفه مبارکه سجاديه    
10 انسان شناسي در صحيفه سجاديه    
11 بهترين زندگي در پرتو سخنان امام سجاد    
12 صحيفه سجاديه گنجينه‏اي گرانبها    
13 دانستنيهاي صحيفه سجاديه    
14 سير نگارش‏ها در حوزه صحيفه پژوهي و بايسته‏ هاي جديد    
15 نسخه‏ هاي خطي، شروح و ترجمه ‏هاي صحيفه ‏ي سجاديه    
16 حاشيه ابن ادريس بر صحيفه سجاديه    
17 اجازات روايي صحيفه‏ي سجاديه در قرن يازدهم    
18 مباني اخلاقي در صحيفه سجاديه‏    
19 در آستان صحيفه    
20 نگاهي به کتاب نمايه‏ ي نامه موضوعي صحيفه جامعه سجاديه    
21 پژوهشي در نسخه ‏ي شهيد اول از صحيفه‏ ي سجاديه    
22 بايسته‏ هاي صحيفه سجاديه    
23 يک کتاب و چهار نظر    
24 تجلي توحيد در ادعيه‏    
25 تحليل زبان دعا    
26 شکوه تعبير و صحيفه سجاديه‏    
27 اسناد و شرح‏هاي صحيفه سجاديه‏    
28 صحيفه سجاديه يا زبور آل محمد    
29 جايگاه دعا در اسلام    
30 صحيفه ‏اي منظوم‏    
31 اسامي و اوصاف قرآن در «نيايش ختم قرآن صحيفه سجاديه»    
32 نيايش دوم صحيفه سجاديه و تلميحات قرآني و نکات بلاغي آن‏    
33 شميم صحيفه سجاديه    
34 ضرورت آشنايي نسل جوان با صحيفه سجاديه    
35 صحيفه سجاديه و آسيب شناسي اجتماعي‏    
36 تعليم و تربيت در صحيفه سجاديه    
37 ويژگي‏هاي صحيفه سجاديه    
38 معارف و ويژگي‏هاي صحيفه سجاديه‏    
39 بررسي اسناد و شروح صحيفه سجاديه‏    
40 معرفي صحائف سبعه    
41 ضرورت پرداختن به صحيفه سجاديه    
42 سيماي صحيفه سجاديه    
43 بهداشت در صحيفه سجاديه‏    
44 جايگاه صحيفه سجاديه در بين دانشمندان‏    
45 گامي ديگر در آستان صحيفه    
46 امام شناسي (جلد 14)    
47 ادبيات سخنان امام سجاد و صحيفه‏ ي سجاديه    
48 رهيافتي به نظام تربيتي اسلام از نگاه صحيفه سجاديه‏    
49 انسان و تربيت از منظر صحيفه سجاديه‏